„Rotarakt je…“

U skladu sa ovogodišnjim moto Rotary International “Light up Rotary” Rotaract Klub Beograd Dedinje se priključio projektu promovisanja Rotaracta u svetu uzevši učešće u akciji „Rotarakt je…“. Ideja projekta je bila da svaki član i gost kluba RTC Beograd Dedinje napiše po jednu reč na tabli, odnosno da završi rečenicu šta Rotarakt je…

Video projekata „Rotarakt je…“ iz ugla članova i gostiju Roratact Kluba Beograd Dedinje možete videti ovde.