O Rotaraktu

Rotaract LogoRotarakt predstavlja organizaciju za mlade Rotarijance od 18 do 30 godina. Sama reč je nastala kao spoj reči „Rotari“ i „Akcija“, a svoje postojanje broji od 13. marta 1968. godine, kada je čarterovan prvi Rotarakt klub Univerziteta Severna Karolina. Rotari klubovi oduvek su se bavili mladim ljudima i od 1920. godine sponzorisali su organizacije koji su mladi osnivali širom sveta – „Okrugli sto“ u Engleskoj i Irskoj, „Uniserv“ u Indiji, „Orbis“ u Južnoj Americi, „Krugovi Pola Harisa“ u SAD i još mnoge druge. Sve te organizacije bile su pokretačka snaga i temelj za razvoj programa „Rotarakt“.

Ideja je ipak došla od Interakt klubova, koje je Rotari osnovao 1962. godine za učenike srednjih škola. Kako su to bili klubovi čije je članstvo počinjalo u 14, a završavalo se u 18. godini, bilo je potrebno poboljšati saradnju između bivših interaktovaca i Rotari klubova. Međutim, do definitivne odluke o osnivanju Rotarakta došlo je 1968. godine, za vreme studentskih protesta širom sveta.

slike_svasta_noviclanRotarijanci su zapravo želeli da pomognu mladima da usmere svoju energiju na pozitivne aktivnosti i pomaganje zajednici u kojoj žive. Prva međunarodna konferencija Rotarakta održana je u Južnoj Africi 1981. godine, a međunarodni Rotarakt sastanci održavaju se na godinu dana na Rotarakt pred-konvencijskom sastanku koji prethodi godišnjoj Rotari konvenciji. Danas, Rotarakt broji preko 8000 klubova, u više od 160 zemalja, dok članstvo premašuje 180 hiljada.

U našoj zemlji se ovaj program vezuje za 1994. godinu, kada je i sam Rotari u Srbiji bio na svom početku. Naš prvi Rotari klub, Rotari klub Beograd nije imao zvaničnu čarter ceremoniju zbog sankcija koje su Ujedinjene nacije uvele
našoj zemlji krajem maja 1992. Kasnije je Jugoslavija bila izuzeta iz distrikta 1910 i ušla u sastav Specijalne zone širenja Rotarija, gde je funkciju guvernera distrikta obavljao predsednički administrator, a to je u periodu 1994- 1997 bio švajcarac Jerg Čop. On je predložio osnivanje Rotarakt klubova na koje se sankcije UN nisu primenjivale. Prvi sastanak RTC Beograd održan je 24. decembra 1994. godine. Čarter povelju dobio je u martu 1995. i od tada počinje razvoj Rotarakt klubova u Srbiji kojih danas ima 15 sa više od 250 aktivnih članova.