O Klubu

slike_svasta_grbRotarakt Beograd Dedinje je počeo da se okuplja i formira kao inicijalna grupa u aprilu 2010. godine. Osnovan je u cilju da pomogne mladim ljudima u profesionalom razvoju i pruži im šansu da pomognu zajednici zastupajući etičke standarde i ljudska prava putem dobrovoljnog rada i dobrotvornih akcija. Još u period inicijalne grupe, usledile su prve dobrotvorne akcije. Od novembra 2010. godine RTC Dedinje je i zvanično čarterovan, odnosno primljen u Rotari porodicu, i od tada počinje žnačajnije da se širi i sprovodi ozbiljnije i organizovanije akcije.

Članovi kluba su mladi ljudi između 18 i 30 godina sa raznovrsnim profesijama i talentima. To su ozbiljne i odgovorne osobe koje neguju međusobnu toleranciju i toleranciju među ljudima u svetu bez obzira na rasnu, versku ili nacionalnu pripadnost.

Svi članovi poštuju ”Pet Avenije Delovanja u Rotariju”:

  • služenje u klubu
  • služenje u profesiji
  • služenje zajednici
  • međunarodno služenje
  • služenje novim generacijama

Naš Klub je do danas sproveo preko 150 humanitarnih akcija, pored toga na našim sastancima smo organizovali predavanja uglednih članova našeg društva: ambasadora, umetnika, istoričara, lekara. Na međunarodnom planu smo bili veoma aktivni i trudili smo se da prezentujemo našu zemlju na najbolji mogući način. Našim prijateljima iz inostranstva smo predstavili tradiciju, kulturu i istoriju Srbije. Najvažniji međunarodni događaji kojima smo prisustvovali su REMovi u Beogradu, Torinu, Istanbulu i Sankt Petersburgu, kao i veći broj RYLA seminara.

Neke od naših tradicionalnih akciju su poznate širom našeg distrikta: turnir u šahu i fudbalu, pomoć na minusu, šetnja sa slepim i slabovidim osobama, i dr.

Moto našeg Kluba je:

The future depends on what we do Today!

 

Upravni odbori Kluba:

Godina Predsednik Upravni odbor
 2010/2011 Clanovi_slikeclanova_nemanja_antic Nemanja Antić Ljubica Kubura – sekretar
Marta Arsić (Kuzmanović) – blagajnik
 2011/2012 Clanovi_slikeclanova_no_photo_male Drago Jelovac Milena Ćujić – blagajnik
Diana Paunović – sekretar
2012/2013 Clanovi_slikeclanova_marta Marta Arsić (dev. Kuzmanović) Ljubica Kubura – sekretar
Diana Paunović – blagajnik
2013/2014 Clanovi_slikeclanova_igor Igor Mijatović Nikola Stojadinović – sekretar
Sanja Abu Omar – blagajnik
2014/2015 Clanovi_slikeclanova_stojadinovic Nikola Stojadinović Nikola Stojanović – sekretar
Jelena Konjević Blagajnik
2015/2016 Clanovi_slikeclanova_dosen Miloš Došen Kristina Čubrilo – sekretar
Milica Zdravković – blagajnik
2016/2017 Clanovi_slikeclanova_stojanovic Nikola Stojanović Milica Zdravković – sekretar

Ljubiša Stamatović – blagajnik

2017/2018 Jelena Trifunović Mirko Stojković – sekretar

Marijana Krunić – blagajnik