Finansijski izveštaj 2013/2014

Rotarakt Klub Beograd Dedinje je prvi u našem distriktu, a i šire, objavio finansijski izveštaj na našem sajtu. Na ovaj način želimo da pokažemo zajednici u kojoj živimo transparentnost u radu i da demistifikujemo predrasude koji ljudi imaju prema našoj orgnizaciji.

Rotarijansku godinu (2013/2014) Klub je završio u plusu od 350 dinara, kao i sa dugom prema blagajni u iznosu od  54.000 dinara. U ovoj godini “prihodovali” smo 411.820, a rashodi su nam bili 411.470. Od članarina je prikupljeno 195.000 dinara, a od donacija 16.420. Na brendiranje Kluba je potrošeno 24.900,  za korišćenje sale je potrošeno 72.370, a najviše para je izdvojeno za sprovodjenje humanitarnih aktivnosti u iznosu od 248.150 dinara.