End Polio Now

24. oktobar je dan borbe protiv poliomielitisa. Dosadašnjom akcijom Rotari Internacionala i drugih partnera u želji da se iskoreni bolest postignuti su ogromni rezultati. Skoro 99% bolesti je iskorenjenjo. Ostale su samo još manje regije nerazvijenih zemalja gde još uvek ima virusa i to u samo četiri zemlje: Nigeriji, Avganistanu, Pakistanu i Indiji. Epidemije polia se još uvek dešavaju u nekim zemljama Azije i Afrike, ali akcijom Rotari Internacionala prognoze su da u sledeće tri do četiri godine će se iskoreniti i na tim teritorijama.

End Polio je najveći projekat Rotari Internacionala!
Fotografija podrške kampanji END POLIO NOW.