Dodji. Nauči. Podeli – predavanje o životnoj sredini

U četvrtak, 23. juna u Belgrade City Hotelu (20h), održaće se poslednje predavanje iz akcije “Dodji. Nauči. Podeli.”. Predavanje će održati dr sc. Slobodan Tošović, Prof. strukovnih studija, Primarijus, M.D.spec. ekotoksikologije. Tema predavanja je: Problemi u upravljanju životnom sredinom sa globalnog i lokalnog aspekta. Pozivamo sve zainteresovane da uzmu aktivno učešće u predavanju i postavljaju što veći broj pitanja našem predavaču.

Biografija gospodina Slobodana Tošovića:

  • Profesionalno angažovan u zaštiti životne sredine oko 45 godina.
  • Rukovodilac Mobilnih ekotoksikoloških ekipa oko 20 god.
  • Načelnik Štaba civilne zaštite zadužen za ABH zaštitu Beograda oko 25 god.
  • Direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje 15 god.
  • Sada sa punim radnim vremenom zaposlen u Visokoj strukovnoj školi , predmeti: Ekotoksikologija, Humane ekologija i Upravljanje otpadom.
  • Autor 5 stručnih knjiga, preko 50 radova objavljenih kod nas i u svetu, autor većeg broja Monografija i Izveštaja (npr. Izveštaj o posledicama NATO bombardovanja sa ekološkog aspekta i sl.), nosilac preko 700 projekata iz oblasti zaštite životne sredine i drugih dokumenata.
  • Trenutno član Saveta za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Tehničkih komisija za ocenu Studija procene uticaja projekata na životnu sredinu i Planova zaštite od udesa.

Prethodna predavanja iz serijala “Dodji. Nauči. Podeli.”: