Sastanak beogradskih rtc klubova

U četvrtak, 26.9, u prostorijama Rotarakt Kluba Beograd Dedinje, održan je sastanak svih predsednika i sekretara beogradskih Rotarakt Klubova sa DRRom Stevanom Perovićem. Ovaj povod smo iskoristili da se bolje upoznamo sa DRRom, koji nam je dao smernice za dalji rad našeg distrikta. U planu je sprovodjenje distriktne akcije, a detaljnije cemo se o tome dogovarati na Skupštini Rotarakt Klubova distrikta 2483 u subotu, 5.10, u Nišu.