Marijana Krunić

Marijana Krunić
Predsednik Kluba

9479897

mkrunic@rotaractdedinje.com

https://rs.linkedin.com/in/marijana-krunic-761510b1

Rođena je 5. aprila 1992. godine u Beogradu. Master ekonomista. U toku studija obavljala prakse u Societe Generale banci, Savetu stranih investitora, Promo timu FEFA fakulteta, Fondu za inovacionu delatnost. Učestvovala u pisanju javne politike na temu: “Kako povećati bezbednost saobraćaja, podizanje svesti kod mladih”, sektor za saobraćaj. Autorka izveštaja o društveno – odgovornom poslovanju sa CSR Forum 2015. Radila kao menadžer za korporativne odnose u Privrednom forumu mladih. Na taj način dala veliki doprinos u organizovanju najveće konferencije omladinskog preduzetništva realizovane u okviru projekta “Godina preduzetništva”, propisanom od strane Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, a uz podršku Ministarstva privrede. Članica Udruženja poslovnih žena Srbije. Trenutno zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Naš klub  predstavljala je na  Rotary Summer Party u Budvi (2015, 2016); Balcan Act-u u Nišu (2016); na REMovima (Rotaract European Meeting) u Bratislavi (2017) i Ljubljani (2017) i na EuCO (European Rotaract Conference) u Beogradu (2019).

Potrudite se da dobijete ono što volite, jer će vas inače prisiliti da volite ono što dobijete.
Bernard Šo

Rotarakt klub Beograd Dedinje:

  • blagajnik 2017/18
  • predsednica 2018/19