Ljubiša Stamatović

Ljubiša Stamatović
Blagajnik

ljstamatovic@rotaractdedinje.com

https://uk.linkedin.com/in/ljubisastamatovic

Rodjen u Beogradu 16.02.1988. Posle završene osnovne škole i gimnazije sa odličnim uspehom upisuje 2007 godine Beogradsku Bankarsku Akademiju i u roku sa stipendijom završava studije iz finansija, bankarstva i osiguranja i stiče zvanje diplomiranog ekonomiste 2010. godine. Posle završenih osnovnih studija odlazi u Englesku na master studije na Univerzitet u Redingu gde 2011. stiče diplomu Master of Science iz Korporativnih finansija. Vraća se u Srbiju i kreće da radi u Vladi Republike Srbije, napreduje do pozicije ekonomskog savetnika gde tokom rada upisuje i završava master studije na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji iz Investicionog Bankarstva i stiče zvanje master ekonomiste 2013. Trenutno radi u privatnom sektoru u oblasti finansijksog konsultovanja i završava doktorske studije iz finansija. Jedan je od osnivača Rortarakt Kluba Beograd Dedinje. Dugo se rekreativno bavio veslanjem kao gimnazijalac, a od skoro je počeo da se bavi trčanjem i do sada je ucestvovao na cetiri Beogradska maratona.

Učiš dok si živ, živ si dok učiš.

Club board 2016/2017 – Blagajnik