Lena Mitrović

Lena Mitrović
Član Kluba

 

9621149

lmitrovic@rotaractdedinje.com

Rođena 08.02.1990. godine u Novom Sadu. Nakon završene gimnazije „Isidora Sekulić upisuje Fakultet Političkih Nauka, Univerziteta u Beogradu. Na Fakultetu Političkih Nauka diplomirala je 2015. godine i dobila zvanje Diplomirani politikolog za Međunarodne odnose. Nakon toga zaposlena u Digitalnoj marketing agenciji „Next Game“, a trenutno radi u Crédit Agricole banci, sektor Marketing i komunikacije. Tokom studija bila je aktivna u studentskoj organizaciji „Klub za UN“, unutar koje je organizovala edukativne seminare i panele. Bila je član SKONUS-a i njihov koordinator Sektora za odnose s javnošću. Jedan od idejnih tvoraca i organizatora Humanitarnih studentskih balova – „Ples za dvoje“ i „Mesto susreta“. Volonter u organizaciji građana „Evo Ruka“, udruženju roditelja dece i mladih sa smetnjama u razvoju koje neguje društveni aktivizam i povezivanje lokalne zajednice. Član kluba postala je u junu 2016. godine.