Kristina Čubrilo

Kristina Čubrilo
Član Kluba

kcubrilo@rotaractdedinje.com

Rođena je 17. marta 1991. godine u Beogradu. Nakon završene srednje “Grafičke škole”, stekla zvanje diplomiranog komunikologa 2014. godine, na fakultetu za kulturu i medije. Radila je u agenciji za odnose s javnošću. Preko deset godina aktivno se bavila odbojkom. U klubu od 2014. godine.

Svrha života je život sa svrhom.

Upravni odbor 2015/2016 – Sekretar