Pozivnice za humanitarni vašar – organizacija “Evo ruka” (8.5.2016.)