Sremski roštilj – inicijalna grupa Sremska Mitrovica (6.4.2014.)