Proslava praznika Vrbica sa decom sa smetnjama u razvoju (07.04.2012.)