Međunarodni dan pismenosti (Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, 7.10.2011.)