Kreativno popodne u zanatskoj školi “Petar Leković” (23.12.2011.)