Humanitarno-prodajna izložba osoba sa smetnjama u razvoju (27.05.2012.)