Šetnja sa slepima (9. jun 2019.)

U nedelju, 9.6.2019. godine, naš klub je organizovao, sada već tradicionalnu, akciju- Šetnju sa slepima i slabovidima, petu godinu zaredom.

Cilj ove akcije jeste da se podigne društvena svest o osobama sa ovom vrstom hendikepa, time što će učesnici biti u prilici da uvide koje su to sve poteškoće na koje slepi i slabovidi nailaze svakodnevno i dožive to iz njihovog ugla.
Budjenje svesti je neophodno, imajući u vidu probleme vezane ne samo za kretanje slepih i slabovidih osoba- nedostatak reljefnih staza za kretanje, nedostatak zvučne signalizacije u saobraćaju, već i neobezbedjenom pristupu javnim institucijama, nedostatku informacija dostupnih na Brajevom pismu u okviru javnih institucija, problem visokih cena razvijene tehnološke opreme koja ovim osobama može da omogući jednostavnije funkcionisanje u životu.
Ovo je prilika da uradimo nešto za njih!

Realizacija akcije je podrazumevala da svaka slepa i slabovida osoba usmerava sa štapom osobu koja nije slepa, a koja će imati crni povez oko očiju. U svakom trenutku njih su pratiti “redari“ koje su imali dužnost da usmeravaju parove u šetnji kako ne bi došlo do eventualnih povreda učesnika ove akcije.

Zahvaljujemo se svima koji su podržali našu akciju!