Proslava 90 godina Čartera Rotari kluba Beograd – 6. april 2019.

Početak rotarijanstva u Jugoslaviji, posebno u Srbiji i Beogradu, vezuje se za aktivnosti dr Vojislava Kujundžića, načelnika službe u Ministarstvu za narodno zdravlje, i njegove kontakte sa čehoslovačkim rotarijancima. Rođen je 27. avgusta 1872. godine u Beogradu. Potiče iz imućne zanatlijske porodice, maturant Prve muške gimnazije u Beogradu 1889. godine. Kujundžić je upisao Medicinski fakultet u Beču. Sledeći zapis o doktoru je iz 1894. godine kada započinje službu kao sanitetski poručnik, da bi već 1900. godine nastavio praksu kao opštinski lekar u Beogradu. Tada je okupio pristalice sa početka 20tog veka, tada modernog građanskog pokreta među kojima je bilo najviše lekara. Sa kolegama je osnovao društvo “Oganj”. Doktor Kujundžić je jedno od onih imena za koje se vezuje proces zdravstvenog prosvećivanja naroda.

Treba istaći da je sredinom 1927. godine doktor Kujundžić boravio u Pragu, upravo u vreme nacionalne Rotari konferencije i od tada počinje da prati ideje Rotarijanstva. Već početkom 1928. godine dr Kujundžić počinje da održava redovne sastanke sa malom grupom prijatelja, poštujući pravila Rotari internacionala. Ovi sastanci održavani su ponedeljkom u 8h uveče u hotelu “Srpski kralj”. Sledeći važan datum u istoriji kluba je 15. oktobar 1928. godine kada su na redovnom sastanku svi članovi, njih 19, doneli odluku o osnivanju. Ovaj datum, u svim internim klubskim dokumentima, smatra se danom osnivanja kluba. Izabrani upravni odbor je za predsednika kluba imenovao doktora pravnih nauka Ferdinanda Gramberga. U decembru iste godine stigla je odluka borda Rotari internacionala o otvaranju Jugoslavije za Rotari.

Čarter proslava Rotari kluba Beograd, zajedno sa Rotari klubom Zagreb, održana je na Vidovdan 28. juna 1929. godine. Posle formiranja distrikta 77, a posebno posle prve distriktne konferencije, život i rad jugoslovenskih klubova dostigao je vrlo visok nivo. Novi guverner tada bio je Milan Stojadinović, čovek koji je uz dr Vojislava Kujundžića najviše uradio za afirmaciju Rotari kluba Beograd i rotarijanstva u tadašnjoj Jugoslaviji.

To bi bili počeci rotarijanstva u Srbiji, a 6. aprila 2019. godine članovi našeg kluba su imali tu čast da prisustvuju proslavi 90 godina Čartera Rotari kluba Beograd.