Predavanje – dr. Đorđe S. Kostić, 6. decembar 2018.

U četvrtak, 6. decembra 2018. godine imali smo tu čast da na našem redovnom sastanku održi predavanje dr Đorđe S. Kostić, naučni savetnik u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Đorđe je od 1983. godine stipendista Fondacije Aleksander fon Humbolt (Alexander von Humboldt – Stiftung), SR Nemačka. Kao stipendista pomenute Fondacije boravio je u Minhenu, Bonu, Berlinu, Jeni. Od 1990. do 1992. godine, a na poziv Vilhemovog Univerziteta Vestfalije boravio u Minsteru gde je predavao jugoslovenske književnosti i vodio lektorat za srpskohrvatski jezik. Tokom juna i novembra meseca 2001. godine održao je, po pozivu, blok – seminare o nemačkim putopisima po Jugoistočnoj Evropi u Institutu za slavistiku Fridrih Šiler univerziteta u Jeni, a u zimskom semestru 2001/2002 je boravio u Jeni gde je na pomenutom Institutu držao predavanje o srpsko – nemačkim kulturnim vezama. U Balkanološkom institute SANU je od 2002. godine. Sa ponosom možemo da kažemo da je Đorđe naš Rotarijanac, član Rotari kluba Beograd Kalemegdan. Tema o kojoj je govorio je Beograd Feliksa Kanica, u period između 1859. i 1897. godine. Sastanku su prisustvovali i članovi našeg mentorskog kluba.