Izjasni se (2.9.2013.)

Rotarakt Klub Beograd Dedinje je podrzalo realizaciju akcije “IZJASNI SE” koja predstavlja podrsku nacionalnoj kampanji “Produzi zivot”.Akcija „Izjasni se!“ ima za cilj da ukaže na značaj, najpre, dobrog informisanja o zaveštanju organa, a potom i razgovora u krugu porodice i izjašanjavanja o zaveštanju organa za života. Akcija podrazumeva otklanjanje predrasuda i informisanje, putem društvenih mreža i na druge načine, članova organizacija nosioca projekta, njihovih prijatelja, poznanika i ostalih građana o zaveštanju i transplantaciji organa. Predmet akcije nije promocija dobrovoljnog davalaštva i pozivanje na potpisivanje donorskih kartica već ukazivanje na značaj formiranja stava o zaveštanju i doniranju organa.

Ovde možete pogledati fotografije