Former Members

 • Kristina Čubrilo
 • Petar Jurjević
 • Ljubiša Stamatović
 • Nikola Stojanović
 • Miloš Dosen
 • Dragana Jovanović
 • Marijana Krunić
 • Jelena Trifunović
 • Nikola Andrić
 • Nemanja Antić
 • Marta Arsić (Kuzmanović)
 • Lazar Bulić
 • Milena Ćujić
 • Katarina Djokić
 • Marko Dragović
 • Uroš Gavrilović
 • Milica Grozdanić
 • Dejan Jokić
 • Andriana Jovičić
 • Jelena Konjević
 • Aljoša Kostjukov
 • Filip Mihailović
 • Lena Mitrović
 • Stefan Mrvaljević
 • Luka Pajčin
 • Aleksandar Stevanovic
 • Aleksandra Topalović
 • Petar Trajković
 • Uroš Živković
 • Petar Jurjević
 • Milica Zdravkovic