Viktor Živojinović

Viktor Živojinović
Počasni član

2015

Rođen u Beogradu 14.01.1985. godine. Posle završetka srednje škole za slepe Veljko Ramadanović smer Biro tehničar upisuje 2004 godine Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu koji završava 2011.godine. Trenutno angažovan u Gradskoj upravigrada Beograda, Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima.

Sve što mnogo želiš možeš i da ostvariš.