O Srbiji

mapadjavoljavarosSrbija, ili zvanično Republika Srbija, kontinentalna je država koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi a prostire se na Balkanskom poluostrvu i jednim delom u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji). Glavni grad je Beograd. Sa 1.639.121 stanovnika u široj okolini po popisu iz 2011. godine, on je administrativno i ekonomsko središte države.

Srbija se na severu graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom, kopaonikna jugozapadu sa Albanijom i Crnom Gorom a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom (Republika Srpska).

golubacSrbija je od završetka Prvog svetskog rata bila osnivač i sastavni deo zajedničke države sa većinom balkanskih Južnih Slovena prvobitno u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, (kasnije preimenovanoj u Kraljevinu Jugoslaviju), zatim u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji i Srbiji i Crnoj Gori. 2006.uvac godine, posle održanog referenduma u Republici Crnoj Gori Državna zajednica SCG je prestala da postoji i Republika Srbija je, na osnovu Ustavne povelje DZ SCG nastavila državno-pravni kontinuitet sa Državnom zajednicom Srbija i Crna Gora.

U sastavu Republike Srbije su i dve autonomne pokrajine: Vojvodina i Kosovo i Metohija. Od NATO bombardovanja SRJ, pokrajina Kosovo i Metohija se nalazi pod protektoratom Ujedinjenih nacija. Institucije privremene samouprave na Kosovu i Metohiji, na kojem Albanci čine etničku većinu, 17. februara 2008. jednostrano i protivpravno (protivno unutrašnjem pravu Republike Srbije-Ustavu Republike Srbije od 2006. godine i Rezoluciji Saveta Bezbednosti OUN 1244, ali i međunarodnom pravu) su proglasile nezavisnost, koju Republika Srbija, mnoge druge države i Organizacija Ujedinjenih nacija ne priznaju.

dunavRepublika Srbija je član Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Partnerstva za mir, Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Takođe je zvaničan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i vojno neutralna država, a ima i status zemlje posmatrača u Organizaciji za kolektivnu bezbednost i saradnju.