Kontakt

Rotarakt Klub Beograd Dedinje

Belgrade City Hotel
Savski trg 7,
11000 Beograd, Srbija

Mail: rtcdedinje@rotaractdedinje.com