Distriktna skupstina

U nedelju, 23. novembra, u prostorijama Hotela M u Beogradu održana je distriktna skupština rotarakt klubova Srbije i Crne Gore (Distrikt 2483). Pre konferencije imali smo priliku da se upoznamo sa guvernerom distrikta, Vigorom Majićem, kome smo preneli sa kakvim se problemima rotarakt klubovi susreću na relaciji Rotari-Rotarakt. Od guvernera smo dobili uverenja da će on učiniti sve što je u njegovoj moći da saradnja bude uzdignuta na viši nivo. Nakon toga je usledila konferencija, na kojoj je dogovoreno da distriktna akcija bude akcija koju je predložio Rotarakt Klub Beograd Sava. Klubovi su prezentovali svoje istaknute akcije u prethodnoj godini, dogovoreno je da se pristupi izmenama pravilnika distrikta, izabran je ERIC za 2014/2015, kao i o tome da će ove godine distrikt organizovati Serbia trip za 7 zainteresovanih rotaraktovaca iz drugih distrikta. Ovo je bila sjajna prilika da se okupimo i razmenimo iskustva sa predstavnicima drugih Klubova, ali i da dobijemo nove ideje za dalji zajednički rad.