Sanja Abu Omar

Sanja Abu Omar
Počasni član

2011-2015

sabuomar@rotaractdedinje.com

https://rs.linkedin.com/in/sanja-abu-omar-8706b715

Rođena u Beogradu 28.aprila 1985.godine. Završila je beogradsku gimnaziju „Sveti Sava“ i nakon toga upisala Fakultet političkih nauka u Beogradu  katedru socijalne politike i socijalnog rada , gde je stekla zvanje diplomirani socijalni radnik. U nevladinom sektoru radi  od 2010.godine u svojstvu socijalnog radnika . Učestvovala u pripremi  i realizaciji projekata za nekoliko organizacija.

Usudi se, to je cena napretka.

Club board 2013/2014 – Treasurer