Nikola Stojanovic

Nikola Stojanovic
Član Upravnog odbora Kluba

nstojanovic@rotaractdedinje.com

https://rs.linkedin.com/in/nikola-stojanovic-37319239

Nikola Stojanović, rođen 1989. godine u Beogradu, osnovnu školu pohađao u Kanadi,a nakon završene IX Beograske Gimnazije, 2008. godine upisuje Računarski Fakultet u Beogradu, na kom stiče zvanje: “Diplomirani inzinjer elektrotehnike i računartva”. Tokom studija obavljao funkcije studenta prodekana i predsednika studentskog parlamenta, učestvovao u organizovanju brojnih seminara i predstvljao fakultet na sajmovima i drugim akademskim dešavanjima. Trenutno je zaposlen u Orion Telekomu. Član kluba postaje početkom 2011. godine, do sada je predstavljao klub na više konferencija unutar distrikta 2483 kao i na REM-u u Torinu 2012. i u Istanbulu 2015. godine.

Ne idi tamo gde te vodi staza, već idi tamo gde nema staze i ostavi trag.

Upravni odbor 2015/2016 – podpredsednik Kluba
Predsednik Kluba 2016/2017                                                                      Upravni odbor 2017/2018