Novi članovi – Marijana Krunić, Dragana Jovanović (Decembar 2015.)