“Nisi sam(a)!” – Ljubičasti novembar za epilepsiju (8.11.2012.)