Prvi redovan sastanak u rotarijanskoj 2012/2013 (06.09.2012.)