Sastanak RC Dedinje – razgovor sa Guvernerom distrikta (15.11.2011.)