Predavanje Sanje Abu Omar: “Palestina, kultura, istorija…” (10.11.2011.)