Novogodišnji paketići za decu sa posebnim potrebama (28.12.2011.)