Ambasador Brazila i naši članovi na sastanku RC Beograd Dedinju (28.06.2011.)