Lettre de la DRR Stevan Perović

A l’occasion du début de l’année rotarienne, Stevan Perovic, nouveau RRC, a envoyé une lettre de soutien à tous les Rotaractiens dans notre district. Dans sa lettre, le DRR nous a appelés et nous a ordonné d’être encore plus actif dans l’année à venir. Il a dit que nous fassions de notre mieux pour aider tout le monde dans notre environnement, de notre famille pour ceux qui ont besoin de notre aide. Ci-dessous lire toute la lettre, qui est disponible uniquement en langue serbe.

 

Dragi prijatelji u Rotaraktu,

Veliko mi je zadovoljstvo da Vam ispred Distriktnog Rotarakt Komiteta 2013/2014 poželim uspešnu predstojeću Rotarijansku godinu! NAŠU GODINU!

Svakome od vas u danima koji predstoje želim svaku sreću, ličnu i profesionalnu, jer samo uspešni i zadovoljni pojedinci grade snaže i moćne klubove.

Dobra volja i požrtvovanost su osobine koje su punih 20 godina krasile srpski i crnogorski rotarakt. U danima koji nam predstoje, u godini koja je pred nama, postavljen nam je još jedan izazov – unaprediti sve one mehanizme, tokove po kojima je Roatarakt poseban – profesionalni razvoj, razvoj liderstva, humanitarni projekti, briga o svojim članovia. Moramo pokazati i dokazati, kako našim sponzorskim klubovima, tako i našim predhodnicima – “penzionisanim” Rotaraktovcima, da je sadašnjost i budućnost Rotarakta u sigurnim rukama.

U jednom trenutku obični ljudi će vas pitati: Šta vi to radite? Siguran sam, prijatelji, da ćemo zbog svog budućeg rada moći odvažno, samouvereno, snažno i u jedan glas reći: MI PRAVIMO DOBRO! Zato smo bili, zato jesmo, i zato ćemo biti najveća sreća naših porodica, naših prijatelja, naših gradova, naše zemlje! Mi ne štedimo energiju! MI SMO ROTARAKTOVCI!

Prijatelji, članstvom u Rotaraktu data nam je moć i odgovornost. Odgovornost prema sebi, da rastemo i razvijamo se u lidere svojih zajednica, a moć da svojim radom utičemo i menjamo živote drugih, onih kojima je pomoć potrebna. Možda nećemo biti uvek u mogućnosti da uradimo velike i sjajne stvari, ali ćemo zato i one male, sitne stvari uraditi na sjajan način.

Ja verujem u našu jasnu viziju!
Verujem u vašu jaku volju, verujem u vašu strast i revnost!
Ja znam da ćemo uspeti!
Zato je OVA GODINA – NAŠA GODINA!

ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES!
ANGAŽUJTE ROTARI, PROMENITE ŽIVOTE!

Perović Stevan,

Rotaract Club Prokuplje
District Rotaract Representative 2013/2014
Rotary International District 2483 Serbia & Montenegro