Nikola Stojadinović

Nikola Stojadinović
Počasni Član

2009-2016

nstojadinovic@rotaractdedinje.com

Rođen je u Podgorici 9. oktobra 1985. godine. Gimnaziju Slobodan Škerović u Podgorici završava 2004. godine i potom upisuje Elektrotehnički Fakultet u Beogradu. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehničkog fakulteta stiče 2009. godine, a 2012. godine nakon završenih master studija dobija zvanja master-inženjera sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije na Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu. Od 2011. godine počinje sa radom u Ministarstvu za telekomunikacije Republike Srbije na projektu Digitalizacija televizije u Republici Srbiji. U januaru 2014. godine imenovan je od strane Vlade Republike Srbije za rukovodioca podgrupe za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu, pregovaračke grupe 1 (kretanje robe), u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Kao rukovodilac podgrupe učesvuje u eksplanatornom i bilateralnom skriningu Poglavlja 1 u Briselu. Krajem 2014. godine zaposlio se u Telenoru Srbija gde i danas radi. U 2015. godine steče zvanje i tehničkog ekspert za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme Akreditacionog tela Srbije.

Jedan je od osnivačka kluba kom se pridružio 6.maja 2010. godine. Bio je član Upravnog odbora kluba 2011, 2012, 2014. i 2016. godine. U rotarijanskoj 2014/2015 izabran je za predsednika kluba. Učestvovao je aktivno u organizaciji akcija kluba tokom 2010-2016. godine kao i u nesebičnoj podršci akcijama drugh rotaract klubova u Srbiji i regionu tokom navedenog perioda. Humanitarna predstava Čovek u crvenom odelu koja je igrana u Beogradu i Nišu u kojoj je glumio I humanitarna akcija šetnja sa slepim i slabovidim osoba jesu aktivnosti na koje je najponosniji jer je aktivnim učešćem omogućio uspešno sprovođenje istih. Klub je predstavljao na Rotaract European Meeting u Beogradu 2011. i Torinu 2012. godine. Krajem rotarijanske 2015/2016 godine proglašen je počasnim članom kluba.

Upravni Odbor 2010-2011
Upravni Odbor 2011-2012
Upravni Odbor 2013-2014 – Podpredsednik Kluba
Predsednik Kluba 2014-2015
Upravni Odbor 2015-2016