Igor Mijatović

Igor Mijatović
Počasni Član

2011-2016

imijatovic@rotaractdedinje.com

https://rs.linkedin.com/in/igormijatovic

Rodjen je u Beogradu, 9. avgusta 1985. godine. Nakon završene IX gimnazije upisao je Računarski fakultet (2004-2008) na kome je stekao zvanje diplomirani inženjer računarstva. Član je saveta fakulteta Računarskog fakulteta i zaposlen na poziciji menadžera fakulteta. Pored toga je i asistent na dva predmeta i uređuje internet čitalište na kome je objavio veći broj radova. Učestvovao je u organizaciji većeg broja informatičkih takmičenja i seminara: Balkanijada 2009, RAF IT Days, RAF Challenge, i dr.

Član kluba je postao 20. januara 2011. godine i ubrzo nakon toga postao član upravnog odbora kluba u godini 2010/2011. U rotarijanskoj 2013/2014 obavljao je funkciju predsednika Kluba, a nakon odlaska iz kluba (starosna granica) proglašen je počasnim članom. Učestvovao je u svim bitnim stvarima vezanim za klub od osnivanja, pravljenje sajta, brendiranje Kluba, registracija u APRu (Agencija za poslovni registar). Organizovao je veliki broj humanitarnih akcija, najponosniji je na organizaciju pomoći nakon poplava 2014. godine, kada je naš klub ugostio prijatelje iz Holandije i Francuske, kao i na organizaciju proslave petogodišnjice Kluba. Naš Klub je predstavljao na REMovima (Rotaract European Meeting) u Beogradu (2011.), Torinu (2012.), Istanbulu (2015.) i Sankt Petersburgu (2016.).

Ko sme, taj može, ko ne zna za strah taj ide napred!
Vojvoda Živojin Mišić

Upravni Odbor 2010/2011
Upravni Odbor 2011/2012 – Klubski servis
Upravni odbor 2012/2013 – Podpredsednik Kluba
Predsednik Kluba 2013/2014
Distrikt 2483 – Asistent za Beograd 2014/2015
Upravni Odbor 2014/2015