Goran Basta

Goran Basta
Počasni član

2011-2015

gbasta@rotaractdedinje.com

https://rs.linkedin.com/in/goranbasta

Rodjen u Beogradu, 21. januara 1985. godine. Nakon završene IX beogradske gimnazije upisuje Fakultet za menadžment Univerziteta Braća Karić na kome 2008. godine stiče zvanje diplomirani menadćer. Radi u porodičnoj firmi. Član Kluba je postao u martu 2011. godine.

Ne treba ići kroz život, već rasti kroz život.

Upravni odbor 2013/2014