Primopredajna žurka beogradskih klubova (Koketa, Ada, 6.7.2013.)