Marijana Krunić

Marijana Krunić
Član Kluba

9479897

mkrunic@rotaractdedinje.com

Rođena je 5. aprila 1992. godine u Beogradu. Diplomirani ekonomista. Trenutno na master studijama iz ekonomije na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. U toku studija obavljala prakse u Societe Generale banci, Savetu stranih investitora, Promo timu FEFA, Fondu za inovacionu delatnost. Učestvovala u pisanju Javne politike na temu: “Kako povećati bezbednost saobraćaja, podizanje svesti kod mladih”, sektor za saobraćaj. Autorka izveštaja o društveno – odgovornom poslovanju sa CSR Forum 2015. CR menadžer u Privrednom forumu mladih.

Potrudite se da dobijete ono što volite, jer će vas inače prisiliti da volite ono što dobijete.
Bernard Šo