Jelena Trifunović

Jelena Trifunović
Član Kluba

 9479902

jtrifunovic@rotaractdedinje.com

Rođena u Beogradu, 3. juna 1994. godine. Završila je IV gimnaziju u Beogradu (2009-2013). Pravni fakultet u Beogradu upisala je 2013. godine. Član je Parlamenta studenata Pravnog fakulteta. Član kluba je postala u januaru 2016. godine.

Život se ne sastoji u tome da čekaš da oluja prođe, već da naučiš da igraš po kiši.